L'Expressió

L'Expressió, periòdic independent de participació ciutadana pertany al grup editorial El Petit Editor.

Fundat en 1991 - II època - Any 28 - Número 338 - Dipòsit legal: V-2612-1991

Fundadors: Francisco Muñoz, Gerardo López i Francisco Martínez

Subscripció

Si voleu rebre l’Expressió en casa envieu-nos un correu (postal o electrònic) o telefoneu -nos. Estarem encantats d’atendre-vos.

Traducció

L’Expressió ofereix un servei de traducció (gratuït) per a tots els col·laboradors que vulguen publicar els seus articles en valencià.

Recepció d’articles

Fins el dia 20 de cada mes.

L’Expressió és una publicació oberta i plural. Respecta la llibertat d’expressió i l’ús dels seus col·laboradors, de manera que no es fa responsable dels articles signats. Igualment, es compromet a acceptar rèpliques, matitzacions, suggeriments o queixes procedents de lectors que siguen d’interès general. Els escrits podran redactar-se en valencià o castellà i és recomanable que s’aporten fotografies per il·lustrar els articles. Per a una millor relació, caldrà que entreguen els articles signats, amb el número de DNI, adreça i telèfon. D’aquestes dades sols es publicarà el nom i el cognom. La resta són confidencials i estan sotmeses a la protecció de dades legalment estipulada. En què així es sol·licite l’Expressió podrà publicar els articles amb pseudònim, però haurà de disposar de les dades de l’autor/a.   
L’Expressió i els seus col·laboradors autoritzen la reproducció, total o parcial, sempre que s’esmente la procedència. Fet a Cullera.

Més protecció contra la pobresa hídrica

  • Ampliada la quantia del fons social que evita al tall de l'aigua potable a usuaris sense recursos.

  • L'Ajuntament i Aigües de Cullera han adoptat l'acord

  • Aquest acord donarà una respir a les famílies que tenen vertaders problemes 

Redacció. 22.10.2019

Les famílies més vulberables de Cullera, que per les seues circumstàncies no poden fer front al rebut de l'aigua, veuen ampliada la quantia del fons social de protecció contra la pobresa hídrica. Segons explica la regidora de Serveis socials, Francesca Ortiz, «gràcies a esta ampliació ara podrem arribar a més persones». Ortiz hui ha explicat la nova mesura, juntament amb el regidor del Cicle Integral de l'Aigua, Juan Vicente Armengot i la gerent d'Aigües de Cullera, Laura Gascón.

 

El consell d'administració de l'empresa, del que el consistori és l'accionista majoritari, ha aprovat incrementar els litres de consum bonificables per a les famílies en risc d'exclusió social. Així, si abans la bonificació màxima en el pagament de la factura eren 10 m3/mes ara les famílies que reben esta ajuda podran optar a bonificar fins a 12 m3/mes, el que suposa 2.000 litres més mensuals de consum respecte de la situació anterior.

 

El fons social es creà l'anterior legislatura per a facilitar el pagament del rebut de l’aigua a les persones en risc d’exclusió social. Aigües de Cullera bonifica la factura fins als 12 m3/mes  i si el consum és major, la resta corre a càrrec de l’Ajuntament fins a la totalitat del pagament. «Com que ara Aigües de Cullera bonificarà una part més elevada, s'alliberaran recursos de Serveis Socials per arribar a més gent», puntualitza Ortiz.

 

Amb aquestes accions Cullera segueix essent la primera ciutat valenciana i la sisena de l'estat espanyol en inversió social. El més important, però és que s'evita el tall de subministrament d’aigua als ciutadans més vulnerables. En paraules de Juan Vicente Armengot «són unes mesures a iniciativa del govern municipal per al rescat de persones i de lluita contra la pobresa energètica per beneficiar aquelles famílies que no disposen de suficients recursos per a pagar-se esta prestació bàsica. Cal destacar també la responsabilitat social que mostra l'empresa mixta Aigües de Cullera, compromesa en fer una societat millor».

 

Les famílies que es troben en esta situació de risc i vulnerabilitat poden dirigir-se a les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cullera per tal d’informar-se sobre esta subvenció i tramitar la documentació necessària.

-NOTICIA EN CASTELLANO-
 

Las familias más vulberables de Cullera, que por sus circunstancias no pueden hacer frente al recibo del agua, ven ampliada la cuantía del fondo social de protección contra la pobreza hídrica. Según explica la concejala de Servicios Sociales, Francesca Ortiz, «gracias a esta ampliación ahora podremos llegar a más personas». Ortiz ha explicado hoy la nueva medida, junto con el concejal del Ciclo Integral del Agua, Juan Vicente Armengot y la gerente de Aguas de Cullera, Laura Gascón.

 

El consejo de administración de la empresa, del que el consistorio es el accionista mayoritario, ha aprobado incrementar los litros de consumo bonificables para las familias en riesgo de exclusión social. Así, si antes la bonificación máxima en el pago de la factura eran 10 m3 / mes ahora las familias que reciben esta ayuda podrán optar a bonificar hasta 12 m3 / mes, lo que supone 2.000 litros más mensuales de consumo respecto de la situación anterior .

 

El fondo social se creó la anterior legislatura para facilitar el pago del recibo del agua a las personas en riesgo de exclusión social. Aguas de Cullera bonifica la factura hasta los 12 m3 / mes y si el consumo es mayor, el resto corre a cargo del Ayuntamiento hasta la totalidad del pago. «Como ahora Aguas de Cullera bonificará una parte más elevada, se liberarán recursos de Servicios Sociales para llegar a más gente», puntualiza Ortiz.

 

Con estas acciones Cuchara sigue siendo la primera ciudad valenciana y la sexta de España en inversión social. Lo más importante, pero es que se evita el corte de suministro de agua a los ciudadanos más vulnerables. En palabras de Juan Vicente Armengot «son unas medidas a iniciativa del gobierno municipal para el rescate de personas y de lucha contra la pobreza energética para beneficiar aquellas familias que no disponen de suficientes recursos para pagarse esta prestación básica. Cabe destacar también la responsabilidad social que muestra la empresa mixta Aguas de Cullera, comprometida en hacer una sociedad mejor ».

 

Las familias que se encuentran en esta situación de riesgo y vulnerabilidad pueden dirigirse a las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera para informar sobre esta subvención y tramitar la documentación necesaria.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now