L'Expressió

L'Expressió, periòdic independent de participació ciutadana pertany al grup editorial El Petit Editor.

Fundat en 1991 - II època - Any 28 - Número 338 - Dipòsit legal: V-2612-1991

Fundadors: Francisco Muñoz, Gerardo López i Francisco Martínez

Subscripció

Si voleu rebre l’Expressió en casa envieu-nos un correu (postal o electrònic) o telefoneu -nos. Estarem encantats d’atendre-vos.

Traducció

L’Expressió ofereix un servei de traducció (gratuït) per a tots els col·laboradors que vulguen publicar els seus articles en valencià.

Recepció d’articles

Fins el dia 20 de cada mes.

L’Expressió és una publicació oberta i plural. Respecta la llibertat d’expressió i l’ús dels seus col·laboradors, de manera que no es fa responsable dels articles signats. Igualment, es compromet a acceptar rèpliques, matitzacions, suggeriments o queixes procedents de lectors que siguen d’interès general. Els escrits podran redactar-se en valencià o castellà i és recomanable que s’aporten fotografies per il·lustrar els articles. Per a una millor relació, caldrà que entreguen els articles signats, amb el número de DNI, adreça i telèfon. D’aquestes dades sols es publicarà el nom i el cognom. La resta són confidencials i estan sotmeses a la protecció de dades legalment estipulada. En què així es sol·licite l’Expressió podrà publicar els articles amb pseudònim, però haurà de disposar de les dades de l’autor/a.   
L’Expressió i els seus col·laboradors autoritzen la reproducció, total o parcial, sempre que s’esmente la procedència. Fet a Cullera.

En marxa la reforma del pavelló cobert de Cullera

  • L'ajuntament invertirà 400.000 euros en remodelar el pavelló.

  • Es podran subsanar les deficiències existents en el centre.

Redacció. 22.10.2019

L'Ajuntament de Cullera invertirà 400.000 euros en la remodelació del pavelló cobert, una de les instal·lacions esportives més utilitzades del municipi i que des de fa temps presenta determinades deficiències que ara pretenen solucionar-se.

Les actuacions que es duran a terme passen principalment per la substitució de les actuals pistes, la renovació de les graderies mòbils i la millora en la il·luminació interior. En veu de Javier Cerveró, regidor d'esports, «fa temps que el pavelló cobert demana a crits una remodelació perquè després d'anys sense inversions, les instal·lacions presenten serioses deterioracions que ara solucionarem amb esta injecció econòmica».

Entre altres actuacions es canviarà les actuals graderies mòbils, que tenen els motors avariats. A més a més es demoliran les pistes polivalents i seran substituïdes per altres noves. La renovació en la il·luminació ja s'ha executat. «La nova lluminària ens permetrà a més un important estalvi en la factura elèctrica», detalla Cerveró, ja que ara es compliran els paràmetres d'eficiència energètica.

 

Les obres, que es financen íntegrament amb càrrec al superàvit municipal aconseguit el passat exercici, s'iniciaran a partir del pròxim dilluns 28 d'octubre. La previsió és que la remodelació dure dos mesos. «En principi, el pavelló estarà tancat parcialment fins al pròxim 31 de desembre, donat que ha resultat impossible compatibilitzar tota l'activitat esportiva amb les obres», precisa Cerveró. El fet que els treballs hagen d'executar-se ara respon a l'obligació de l'ajuntament de tindre llestes les obres abans que acabe l'any, una de les condicions imposades pel Govern perquè els municipis pogueren gastar el superàvit.

 

Els clubs que habitualment empren les instal·lacions podran seguir els seus calendaris lliguers amb tranquil·litat, ja que s'ha dissenyat un pla de reubicació dels mateixos; mentretant, les activitats dirigides al públic en general es podran desenvolupar en la planta superior del pavelló.

 

El pavelló cobert de Cullera rep la visita diària d'una mitjana de 200 persones, el que  representa uns 73.000 usuaris a l'any. Compta amb un aforament de 600 espectadors i són diversos els clubs que l'utilitzen per a la pràctica esportiva. En ell hi conviuen el bàsquet, el futbol sala, la gimnàstica rítmica, el judo, altres modalitats de defensa personal, el gimnàs o l'extensa oferta d'activitats dirigides al públic en general.

-NOTICIA EN CASTELLANO-
 

El Ayuntamiento de Cullera invertirá 400.000 euros en la remodelación del pabellón cubierto, una de las instalaciones deportivas más utilizadas del municipio y que desde hace tiempo presenta determinadas deficiencias que ahora pretenden solucionarse.

Las actuaciones que se llevarán a cabo pasan principalmente por la sustitución de las actuales pistas, la renovación de las gradas móviles y la mejora en la iluminación interior. En voz de Javier Cerveró, concejal de deportes, «hace tiempo que el pabellón cubierto pide a gritos una remodelación para que después de años sin inversiones, las instalaciones presentan serias deterioros que ahora vamos a solucionar con esta inyección económica».

 

Entre otras actuaciones se cambiará las actuales gradas móviles, que tienen los motores averiados. Además se demolerán las pistas polivalentes y serán sustituidas por otras nuevas. La renovación en la iluminación ya se ha ejecutado. «La nueva luminaria nos permitirá además un importante ahorro en la factura eléctrica», detalla Cerveró, ya que ahora se cumplirán los parámetros de eficiencia energética.

 

Las obras, que se financian íntegramente con cargo al superávit municipal conseguido el pasado ejercicio, se iniciarán a partir del próximo lunes 28 de octubre. La previsión es que la remodelación dure dos meses. «En principio, el pabellón estará cerrado parcialmente hasta el próximo 31 de diciembre, dado que ha resultado imposible compatibilizar toda la actividad deportiva con las obras», precisa Cerveró. El hecho de que los trabajos hayan de ejecutarse ahora responde a la obligación del ayuntamiento de tener listas las obras antes de que acabe el año, una de las condiciones impuestas por el Gobierno para que los municipios pudieran gastar el superávit.

 

Los clubes que habitualmente emplean las instalaciones podrán seguir sus calendarios ligueros con tranquilidad, ya que se ha diseñado un plan de reubicación de los mismos; mientras tanto, las actividades dirigidas al público en general se podrán desarrollar en la planta superior del pabellón.

 

El pabellón cubierto de Cullera recibe la visita diaria de una media de 200 personas, lo que representa unos 73.000 usuarios al año. Cuenta con un aforo de 600 espectadores y son varios los clubes que lo utilizan para la práctica deportiva. En él conviven el baloncesto, el fútbol sala, la gimnasia rítmica, el judo, otras modalidades de defensa personal, el gimnasio o la extensa oferta de actividades dirigidas al público en general.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now